A2/B1, Na pierwszym i drugim planie. Opis zdjęcia w języku polskim

Dzisiejszy wpis przyda się szczególnie tym obcokrajowcom, którzy planują przystąpić do egzaminu certyfikacyjnego z języka polskiego. Nieodłącznym elementem części ustnej egzaminów językowych jest opis zdjęcia i rozmowa na temat przedstawionej na nim sytuacji.

Istnieje wiele zwrotów, za pomocą których można opisać zdjęcie. My proponujemy przećwiczenie wybranych fraz, które pomogą wyrazić zarówno to, co jest widoczne na zdjęciu, jak i przypuszczenia dotyczące sytuacji, jaką ono przedstawia.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami!

źródło: www.pixabay.com

A2/B1, Na pierwszym i drugim planie. Opis zdjęcia w języku polskim, materials
A2/B1, Na pierwszym i drugim planie. Opis zdjęcia w języku polskim, key

A1, Naprawdę, na pewno, niestety… „Małe” leksemy dla początkujących

Dzisiejszy materiał proponujemy szczególnie tym, którzy uczą bądź uczą się, bazując na pierwszej części podręcznika Polski, krok po kroku. W dialogach pierwszych pięciu lekcji pojawia się dużo słów, których wyjaśnienie metodą bezpośrednią kosztuje nieraz dużo czasu, a które nie pojawiają się w podręczniku regularnie, przez co słuchacze niejednokrotnie zapominają ich znaczenia. Ćwiczenie ma na celu usystematyzowanie słów i zwrotów, które zostały wprowadzone w pierwszych pięciu lekcjach podręcznika Polski, krok po kroku 1. Często pojawiają się one w rozmowach potocznych, dlatego zapamiętanie ich znaczenia pomoże słuchaczom usprawnić komunikację w języku polskim.

pix

źródło: www.pixabay.com

A1, Naprawdę, na pewno, niestety… „Małe” leksemy dla początkujących, materials
A1, Naprawdę, na pewno, niestety… „Małe” leksemy dla początkujących, key