A1, Jeden, jedna, jedno… Liczebniki 1-4

Proponowane przez nas materiały przeznaczone są dla studentów przerabiających materiał‚ na poziomie A1. Przed rozpoczęciem lekcji cudzoziemcy powinni mieć wprowadzoną liczbę mnogą rzeczowników i przymiotników niemęskoosobowych w mianowniku i bierniku oraz leksykę związaną z produktami żywnościowymi, a€ przede wszystkim nazwy owoców. Materiały są doskonałą okazją do utrwalenia tych zagadnień, a także wybranych konstrukcji wprowadzanych w początkowych rozdziałach podręczników do nauki jpjo (np. materiał‚ z pierwszych dziewięciu rozdziałów podręcznika Polski jest cool).

kkk

źródło: www.pixabay.com

A1, Jeden, jedna, jedno, materials
A1, Jeden, jedna, jedno, key