B1/B2, Deklinacja – poprawianie błędów

Dzisiejszy post to propozycja na powtórzenie deklinacji rzeczowników, przymiotników i zaimków osobowych. W proponowanym materiale znajdują się zdania, które zawierają po jednym błędzie dotyczącym deklinacji rzeczownika, przymiotnika lub zaimka osobowego. Zadanie polega na odnalezieniu i poprawieniu ich.

źródło: www.pixabay.com

B1/B2_Deklinacja – poprawianie błędów, materials
B1/B2_Deklinacja – poprawianie błędów, key

A2/B1, Na pierwszym i drugim planie. Opis zdjęcia w języku polskim

Dzisiejszy wpis przyda się szczególnie tym obcokrajowcom, którzy planują przystąpić do egzaminu certyfikacyjnego z języka polskiego. Nieodłącznym elementem części ustnej egzaminów językowych jest opis zdjęcia i rozmowa na temat przedstawionej na nim sytuacji.

Istnieje wiele zwrotów, za pomocą których można opisać zdjęcie. My proponujemy przećwiczenie wybranych fraz, które pomogą wyrazić zarówno to, co jest widoczne na zdjęciu, jak i przypuszczenia dotyczące sytuacji, jaką ono przedstawia.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami!

źródło: www.pixabay.com

A2/B1, Na pierwszym i drugim planie. Opis zdjęcia w języku polskim, materials
A2/B1, Na pierwszym i drugim planie. Opis zdjęcia w języku polskim, key