A1, Jeden, jedna, jedno… Liczebniki 1-4

Proponowane przez nas materiały przeznaczone są dla studentów przerabiających materiał‚ na poziomie A1. Przed rozpoczęciem lekcji cudzoziemcy powinni mieć wprowadzoną liczbę mnogą rzeczowników i przymiotników niemęskoosobowych w mianowniku i bierniku oraz leksykę związaną z produktami żywnościowymi, a€ przede wszystkim nazwy owoców. Materiały są doskonałą okazją do utrwalenia tych zagadnień, a także wybranych konstrukcji wprowadzanych w początkowych rozdziałach podręczników do nauki jpjo (np. materiał‚ z pierwszych dziewięciu rozdziałów podręcznika Polski jest cool).

kkk

źródło: www.pixabay.com

A1, Jeden, jedna, jedno, materials
A1, Jeden, jedna, jedno, key

A1, Król Karol… Łamańce językowe

Łamańce językowe, czyli popularne tounge twisters, stanowią nie tylko okazję do ćwiczenia wymowy, ale i do rozluźnienia atmosfery w grupie. Studenci ćwiczący je na forum bądź w parach przypominają sobie łamańce funkcjonujące w ich rodzimych językach, często porównują je z polskimi i próbują przebrnąć przez gąszcz polskich dźwięków. Łamańce to wyzwanie, które warto postawić przed studentami po przerobieniu serii ćwiczeń poświęconych wymawianiu pojedynczych sylab (np. tablice umieszczone na końcu książki Szura, szumi i szeleści) bądź całych wyrazów (np. ćwiczenia fonetyczne z podręcznika Polski jest cool czy z serii Start).

źródło: www.pixabay.com

A1, Król Karol… Łamańce językowe