A1, Lubię kanapkę z pomidorami i ogórkami. Narzędnik rzeczowników liczby mnogiej

Forma rzeczownika w narzędniku liczby mnogiej jest jedną z łatwiejszych form deklinacyjnych w języku polskim – rzeczowniki wszystkich rodzajów przyjmują końcówkę -ami. Jednak czymś, co sprawia trudność cudzoziemcom, jest stworzenie form rzeczowników w kilku przypadkach w ramach jednej wypowiedzi.

Do tej pory mówili, że lubią chleb, jedzą jabłko i piją wodę. Teraz muszą zautomatyzować używanie różnych form przypadków w jednym zdaniu, na przykład lubię chleb z masłem, piję wodę z cytryną. Jeśli dodatków jest więcej, wymagane jest zastosowanie formy narzędnika liczby mnogiej, na przykład jem sałatkę z ogórkami. W tym zdaniu muszą najpierw stworzyć formę biernika liczby pojedynczej, a następnie narzędnika liczby mnogiej.

W proponowanych ćwiczeniach trzeba najpierw zdecydować, czy należy utworzyć formy narzędnika liczby pojedynczej czy mnogiej, a następnie stworzyć prawidłowe formy rzeczowników również w innych przypadkach (biernik i mianownik).

Bez nazwy

źródło: www.canva.com

A1, Lubię kanapkę z pomidorami i ogórkami. Narzędnik rzeczowników liczby mnogiej, materials
A1, Lubię kanapkę z pomidorami i ogórkami. Narzędnik rzeczowników liczby mnogiej, key

A1, Lubię mówić po polsku! Koniugacja -ę,-isz

Dla wielu obcokrajowców to właśnie koniugacją ę, isz stanowi największy problem w przyswojeniu odmiany czasowników w czasie teraźniejszym. Zapamiętanie zakończeń bezokoliczników czasowników, w których odmianie w pierwszej osobie liczby pojedynczej i trzeciej osobie liczby mnogiej pozostaje litera i, nie jest łatwym zadaniem, szczególnie w przypadku stosowania czasowników z grupy ę, isz w mowie. Dlaczego mówimy ja palę, a nie palię, ale ja mówię, a nie ja mówę, skoro oba czasowniki należą do tej samej grupy koniugacyjnej? Odpowiedź znajduje się w naszych materiałach.

Dzisiejsze materiały pomogą szczególnie tym cudzoziemcom i lektorom, którzy bazują na podręczniku Polski, krok po kroku 1. Na początek proponujemy przejrzyste materiały, wyjaśniające zasady tworzenia form czasowników z grupy ę, isz. Zostały wykorzystane te czasowniki, które pojawiają się w podręczniku na stronie 30. Następnie proponujemy ćwiczenia poszerzające znajomość czasowników z grupy –ę, -isz. Wykorzystane w nich zostały te czasowniki, które twórcy podręcznika wprowadzają w materiałach dodatkowych na platformie e-polish (nazwa pliku: KONIUGACJA -Ę, -ISZ / -YSZ). Materiały z platformy można wykorzystać na kolejnej lekcji, powtarzając i utrwalając formy czasowników.

balwan

źródło: www.pixabay.com

A1, Lubię mówić po polsku! Koniugacja -ę, -isz, materials
A1, Lubię mówić po polsku! Koniugacja -ę, -isz, key