BLOG LEARN POLISH

B2, Bez chwili zastanowienia iść na koniec świata… Wyrażenia przyimkowe

Dzisiejsza propozycja doskonale komponuje się z zagadnieniem gramatycznych podjętym w lekcji 15 podręcznika Polski mniej obcy. Zadaniem cudzoziemca jest wpisanie wyrażeń wprowadzonych na stronach 96 i 97. O ile autorki podręcznika skupiają się na przećwiczeniu ich w kontekście opisu mieszkania i lokalizacji mebli i przedmiotów, o tyle w naszym ćwiczeniu studenci mają okazję poznać również inne konteksty ich użycia.

źródło: www.pixabay.com

B2_Bez chwili zastanowienia iść na koniec świata… Wyrażenia przyimkowe, materials
B2_Bez chwili zastanowienia iść na koniec świata… Wyrażenia przyimkowe, key

A1, Zamów pizzę po polsku!

Proponujemy wykorzystanie fraz potrzebnych przy zamawianiu taksówki (odpowiednie materiały można znaleźć w podręcznikach Polski jest cool i Start 1) do nawiązania dialogu w innej sytuacji komunikacyjnej. Wyrażenie chęci zamówienia usługi bądź produktu (Chciał(a)bym zamówić…) oraz prośba o podanie danych osobowych (Proszę pana/pani imię/nazwisko/adres) przydaje się również przy składaniu zamówienia na pizzę. Temat ten można wprowadzić już na kursie survivalowym – proponowane materiały powstały właśnie z myślą o cudzoziemcach, będących dopiero na początku nauki języka polskiego. Temat ten doskonale nadaje się do włączenia w program nauczania na kursie grupowym, na którym cudzoziemcy mają okazję ćwiczyć dialogi w parach.

źródło: www.pixabay.com

A1, Zamów pizzę po polsku, materials