B2, Bez chwili zastanowienia iść na koniec świata… Wyrażenia przyimkowe

Dzisiejsza propozycja doskonale komponuje się z zagadnieniem gramatycznych podjętym w lekcji 15 podręcznika Polski mniej obcy. Zadaniem cudzoziemca jest wpisanie wyrażeń wprowadzonych na stronach 96 i 97. O ile autorki podręcznika skupiają się na przećwiczeniu ich w kontekście opisu mieszkania i lokalizacji mebli i przedmiotów, o tyle w naszym ćwiczeniu studenci mają okazję poznać również inne konteksty ich użycia.

źródło: www.pixabay.com

B2_Bez chwili zastanowienia iść na koniec świata… Wyrażenia przyimkowe, materials
B2_Bez chwili zastanowienia iść na koniec świata… Wyrażenia przyimkowe, key