A1+, Nic nie będę musiała! Czas przyszły czasowników modalnych

Dziś› proponujemy materiały związane z tematem czasu przyszłego czasowników móc, chcieć i musieć. W ich przypadku konieczne jest zastosowanie formy czasu przeszłego (będę musiała, będę chciał‚, będziemy mogli), niemożliwe jest natomiast użycie formy bezokolicznika (będę robiła = będę robić, będziemy mieli = będziemy mieć).

Ćwiczenia mogą zostać wykorzystane np. przy okazji przerabiania rozdziału 16 książki Polski, krok po kroku 1.

Zachęcamy do wykorzystania materiałów i sprawdzenia poprawnych odpowiedzi w kluczu. Życzymy przyjemnej nauki!

szampann

źródło: www.pixabay.com

A1+, Nic nie będę musiała! Czas przyszły czasowników modalnych, materials
A1+, Nic nie będę musiała! Czas przyszły prosty czasowników modalnych, key

A1, Jeden, jedna, jedno… Liczebniki 1-4

Proponowane przez nas materiały przeznaczone są dla studentów przerabiających materiał‚ na poziomie A1. Przed rozpoczęciem lekcji cudzoziemcy powinni mieć wprowadzoną liczbę mnogą rzeczowników i przymiotników niemęskoosobowych w mianowniku i bierniku oraz leksykę związaną z produktami żywnościowymi, a€ przede wszystkim nazwy owoców. Materiały są doskonałą okazją do utrwalenia tych zagadnień, a także wybranych konstrukcji wprowadzanych w początkowych rozdziałach podręczników do nauki jpjo (np. materiał‚ z pierwszych dziewięciu rozdziałów podręcznika Polski jest cool).

kkk

źródło: www.pixabay.com

A1, Jeden, jedna, jedno, materials
A1, Jeden, jedna, jedno, key